top of page

לילה בצימר ב 300 ש"ח בלבד!!

ההגרלה פתוחה לכ למי שמלאו לו שמונה עשרה (18) שנים.  הזכייה מותנית במילוי אחר התנאים המפורטים מטה.  הזוכה נבחר/ת באופן שרירותי.

תוקף ההגרלה מ 27 באוגוסט 2019 שעה 12:00 בצהרים שעון ישראל ועד 31 באוגוסט 2019 שעה 17:00 שעון ישראל.

איך משתתפים?

  1. עשו לייק ועקבו אחרינו בפייסבוק: https://bit.ly/2L0UQml

  2. הסבירו לנו למה מגיע לכם לילה (כמעט) בחינם אצלנו: stay@marvinsplacearad.com

יש לכלול שם, כתובת מייל ומספר טלפון.

אימות משתתפים:

לבעל הצימר הזכות לוודא שהמשתתפים עומדים בתנאי הסף.  החלטתו של בעל הצימר בכל הנוגע להגרלה סופית.  הזוכה יוגרל באופן שרירותי ובעל הצימר ייצור איתו/ה קשר באופן ישיר באמצעות מייל או טלפון על מנת לבשר לו/ה על הזכייה.  אם לא ניתן ליצור קשר עם הזוכה, יוגרל זוכה חדש במקומו/ה.

הזכייה:

300 ש"ח ללילה בצימר "המקום של מרוין" בערד.  המחיר עבור לילה אחד ליחיד או לזוג - ללא ילדים.  ללא חיות מחמד.  מקסימום 3 לילות ברצף במהלך חודש ספטמבר 2019 עד לתאריך 26.9.2019 לא כולל, ובהתחשב בזמינות הצימר.

הזכייה היא עבור המשתתף בלבד ולא ניתנת להעברה אלא אם הוסכם אחרת עם בעל הצימר.

עוד...

שאר הכללים אשר נוגעים לצימר נותרים ללא שינוי.  הם מופיעים באתר וניתן גם לקבלם מבעל הצימר.

בעל הצימר שומר לעצמו את הזכות לשנות או לבטל את ההגרלה בכל עת ומכל סיבה.

bottom of page